treball

L’últim quadernet de Cristianisme i Justícia, titulat El treball: present i futur. Entre la creixent precarització i la ineludible necessitat de repensar-lo, porta una imatge meva a la portada.

portadaCJtreball88x31